ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่าน TRUSTENDER

ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท พร้อมรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและพิจารณารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน*

Mobirise

ความเสี่ยงของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงของหุ้นกู้ฯ ได้จากหนังสือชี้ชวน และ ข้อมูลความเสี่ยงเบื้องต้น  เพิ่มเติม

ที่อยู่

989 ห้องบี1
ชั้น 16 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการติดต่อ

support@trustender.co
หรือ
02-764-1966

โซเชียลมีเดีย

TRUSTENDER Facebook