คราวน์ฟันดิ้งแพลตฟอร์ม Trusdender

สรุปงาน Meetup กับ Theme: Unlock Your Investment Opportunities

ในวันที่ 17 มีนาคม 2024 ที่ผ่านมานี้ ทาง Trustender ได้จัดงาน meetup ณ Amphitheatre ที่ SCBX Next Tech ชั้น 4  สยามพารากอน ในหัวข้อ  Unlock your investment opportunities

Meetup ครั้งแรกในรอบปีกับคราวน์ฟันดิ้งแพลตฟอร์ม Trustdender 

โดย คุณ ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ Trustender ได้มาแบ่งปันภาพรวมทางการเงินและสภาพเศรฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่สภาพคล่องของเงินในระบบถูกดึงกลับจากการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพคล่องที่ลดลง ผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟีอย สิ่งเหล่านี้มองดูแล้วเหมือนเป็นความน่ากลัว แต่ในความเป็นจริงคุณศุภกฤษฎ์ กลับมองว่าเป็นโอกาสของ คราวฟันดิ้งแพลตฟอร์มอย่าง Trustender ที่จะมีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น แต่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ คุณศุภกฤษฎ์ มองว่านักลงทุนยังมีความกลัวในการลงทุนอยู่มาก เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ในหลายๆ ตัว ซึ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่ขนาดใหญ่ที่เครดิตทางการเงินที่มีสูงมาก ยังผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นบริษัทเล็กๆ ที่จะระดมทุนในมุมมองของนักลงทุนจึงรู้สึกว่ามีความเสี่ยงที่สูงมาก ทั้งนี้คุณศุภกฤษฎ์ ยังได้แนะนำวิธีการกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนว่า ไม่ควรลงทุนในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว ควรที่จะมีการกระจายไปหุ้นกู้ในหลายๆ ตัวและในหลากหลายอุตสาหกรรม เพราะถ้ากระจายความเสี่ยงแล้วแม้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ โอกาสที่จะทำให้เงินลงทุนติดลบก็ลดลงเช่นกัน

การเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการเป็นความภาคภูมิใจของคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trusdender

คุณศุภกฤษฎ์ได้พูดถึงโอกาสการลงทุนในรูปแบบใหม่ ยังไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการลงทุนแก่นักลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการระดมทุนในคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trusdender ในโอกาสนี้ คุณศุภกฤษฎ์ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผู้ประกอบการอย่าง K.S. Premium ผู้ประกอบธุรกิจผลไม้ตัดแต่ง คว้านเมล็ดพร้อมทาน ในร้านสะดวกซื้อ ที่ได้มาขอระดมทุนในรอบแรก เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นับเป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ทำให้ธุรกิจตัวเองได้เติบโต นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงมาก และต้องนับเป็นความสำเร็จของคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender เช่นกันที่ได้เชื่อมโอกาสของนักลงทุนและผู้ประกอบการให้มาพบกัน และล่าสุดทางบริษัทก็ได้เปิดระดมทุนอีกครั้งเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดมทุนสำเร็จในเดือนมีนาคม 2024 ที่ผ่านมา 

ช่วงแชร์ประสบการของผู้ที่ผ่านการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustdender

ในช่วงที่ 2 ทางคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender ได้เชิญผู้ประกอบการที่ได้ระดมทุนผ่าน คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender สำเร็จและบริษัทกำลังอยู่ในช่วงที่เติมโต แขกรับเชิญทั้ง 2 ท่าน คือ คุณเทพฤทธิ์ ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.คอรัล ไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าเทคโนโลยีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงอากาศภายในสิ่งปลูกสร้างปราศจากฝุ่น PM 2.5 และ คุณ  อภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง ผู้พัฒนาซอท์ฟแวร์ทางบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการระบบบัญชีที่อยู่บนคราวน์ มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานค่อนข้างสูง ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบน คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender แชร์ประสบการการบริหารงาน ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งการถามตอบนักลงทุนในข้อสงสัยต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender ขอบคุณนักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนับสนุน


สำหรับงาน Meetup ครั้งแรกในรอบปี 2024 รอบนี้ได้รับการตอบรับดีเกินคาด ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่สนับสนุน คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ระดมทุนในคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ แล้วติดตามงาน Meetup ครั้งถัดไปนะครับ

กลับไปยังบล็อก