สำหรับผู้ประกอบการ

แหล่งเงินทุน

สำหรับผู้ประกอบการ เราเป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการสามารถ เข้ามาปรึกษาเพื่อระดมทุนจากนักลงุทนที่สนใจตามความเหมาะสมทางธุรกิจและระยะเวลาที่ต้องการ โดยระยะเวลาในการขอ และข้อกำหนดไม่สูงมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ หรือ ประโยชน์ในการขยายธุรกิจ

สนใจขอระดมทุน

สำหรับนักลงทุน

แหล่งลงทุน

สำหรับนักลงทุน เราเป็นแหล่งลงทุนประเภทที่ให้ผลตอลแทนค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงสูงตามมาด้วย จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงสุด โดยดอกเบี้ยการกู้นั้นขึ้นอยู่กับระดับคะแนนเครดิตของผุ้ระดมทุน

สนใจลงทุน

เราคือใคร

Trustender

Trustender เป็นแพลทฟอร์มการระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุน และผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูง และยอมรับความเสี่ยงนั้นได้

เกี่ยวกับเรา

คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender (Crowdfunding Platform)

คือแพลตฟอร์มระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นสะพานเชื่อมโอกาสระหว่างผู้สนใจระดมทุนและนักลงทุน

 • ผู้ระดมทุน

  1. ขั้นตอนการสมัครและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว
  2. เลือกวิธีการผ่อนชำระเหมาะสมกับกระแสเงินสด
  3. อัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจ
  4. รับความโปร่งใสจากค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น
  5. มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 • ผู้ลงทุน

  1. ความง่ายในการลงทุนบนธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมข้อมูลประกอบการลงทุนที่ครบครัน
  2. ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด
  3. เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ด้วยจำนวนเริ่มต้น 10,000 บาท